חדשות לכל החדשות

אירוע חירום – הנחיות לתושב:

בתוך חיי השיגרה, אנו נדרשים גם להבין את המציאות בה אנו חיים ולהיערך לקראת אירועי חירום שונים העלולים להתרחש באפרת.

אירועי חירום אינם דווקא אירועים חבלניים אלא גם אירועים הקשורים באיתני הטבע.

מודעות והיערכות מתאימה יסייעו רבות בהתרגש עלינו אירוע מעין זה.

מרוכזים כאן עיקר ההנחיות לתושב אל מול אירועי החירום השונים, אך ניתן להיכנס לאתרים המוזכרים בסוף הדף לקבלת מידע והעשרה נוספים.

רעידת אדמה:

 1. עם התרחש רעידת אדמה, צעק לאנשים הקרובים אליך "רעידת אדמה"!!! 
 2. במידה ויש, קח את תיק החירום הקיים בביתך.
 3. צא באופן מיידי אל נתיב המילוט הקצר ביותר אל מחוץ למבנה.
 4. השתדל להתרחק מזכוכיות.
 5. הגן על ראשך באמצעות ידיך.
 6. במידה והנך גר בקומה גבוהה, כנס לממ"ד הקרוב והגן על עצמך בממ"ד עד לסיום רעידת האדמה, לאחר הרעדה, צא במהירות האפשרית מהמבנה.
 7. עם הפסקת רעידת האדמה, ובמידת היכולת נתק את זרם הגז ואת זרם החשמל.
 8. ביציאתך החוצה, התרחק מבנינים, עצים וחוטי חשמל.
 9. במידה וישנם נפגעים, דווח למוקד החירום.
 10. במידה ורעידת האדמה אכן הייתה משמעותית, ונגרם נזק רב לבתים, יפורסמו עבור התושבים נקודות הריכוז לקליטת תושבים אשר בתיהם נהרסו.
 11. הנחיות לתושב יפורסמו מעת לעת ברדיו ועל ידי רכבי החירום של המועצה.

שריפה:


מניעת דליקה הינה תורה בפני עצמה וחשוב להכיר את הנושא, היות והכנה נכונה תמנע דליקה, או לפחות תצמצם את הנזק הנגרם ממנה

 1. עם התפרצות האש, יש לכבות את האש באופן מיידי.
 2. הימנע משימוש במים – בשריפה הקשורה בחשמל ובשריפה הקשורה בטיגון.                                                                                        במקרים הנ"ל, ניתן להשתמש במטף – על ידי התזת האבקה שלא בצורה ישירה עם האש, או על ידי גורם אשר "יחנוק" את האש                   (הזהרו משימוש במטלית לחה וכד'...) 
 3. במידה והאש כבתה, וודא כי אין נפגעים ממגע ישיר עם האש או משאיפת עשן.
 4. במידה וישנם נפגעים דווח למד"א (101).
 5. במידה ולא הצלחת לכבות את האש, סרוק במהירות את הבית ושלול הימצאות אנשים נוספים בבית, במקביל דווח למכבי האש על השריפה (102).
 6. במידת היכולת, נתק את זרם הגז והחשמל בבית.
 7. בבניין דירות עם מעלית – הימנע משימוש במעלית, רד דרך מדרגות החירום.
 8. לאחר שיצאת אל השטח הפתוח, וודא כי כל משפחתך אינם בסכנה , ובמידה ויש נפגעים צור קשר עם מד"א (101).

חפץ חשוד (רכב חשוד):

חפץ חשוד, הינו כל חפץ מקטן ועד גדול אשר מדליק אצלך נורת אזהרה, אם בשל המיקום שלו או בשל מראהו.

בכל מקרה של זיהוי חפץ חשוד, יש להרחיק את האנשים מן המקום ולהודיע במהירות האפשרית למוקד הביטחון בטלפון 1208 מכל מכשיר נייד.

למוקד יש להעביר את הנתונים הבאים:

 1. סוג האירוע.
 2. מיקומו.
 3. תיאור החפץ.
 4. פרטי המדווח.

שמור על קשר עין עם החפץ החשוד תוך ניצול מחסה קרוב.

עם הגעת כוחות הביטחון או לאחר שהיכוונת אותם אל החפץ החשוד, פנה את המקום, בכדי שהחבלן המשטרתי יוכל לבצע את עבודתו בצורה הבטוחה ביותר.

אדם חשוד:

כמו חפץ חשוד גם אדם חשוד, הינו אדם אשר משהו בהתנהגות או במראה שלו מדליקים אצלך נורת אזהרה.

בכל מקרה של זיהוי אדם חשוד, יש לדווח במהירות האפשרית למוקד הביטחון בטלפון 1208 מכל מכשיר נייד.

למוקד יש להעביר את הנתונים הבאים:

 1. סוג האירוע.
 2. מיקומו וכיוון הליכתו.
 3. תיאור האדם החשוד (כמה שיותר פרטים מזהים).
 4. פרטי המדווח.

שמור על קשר עין עם האדם החשוד במידת היכולת.

עם הגעת כוחות הביטחון, או לאחר שהיכוונת אותם אל האדם החשוד, פנה את המקום, ואפשר לכוחות הביטחון לבצע את משימתם.

 

חדירת מחבלים לישוב:

עם הישמע ירי / פיצוץ / זיהוי אדם הפוגע באזרחים בישוב:

כאשר הינך ברחוב-

 1. תפוס מחסה.
 2. צור קשר במהירות האפשרית עם המוקד הבטחוני ודווח על האירוע:

א. סוג האירוע

ב. מיקומו.

ג. במידת האפשר תיאור של המחבל.

ד. הימנע מלצאת מן המחסה עד לקבלת הודעה על חזרה לשגרה.

כאשר הינך בבית-

 1. נעל את דלת הבית והגף את התריסים.
 2. דווח למוקד, על פי המפורט לעיל.
 3. הקשב להוראות שינתנו במערכת הכריזה או על ידי רכבי הביטחון.
 4. הימנע מלצאת מהבית עד לקבלת הודעה על חזרה לשגרה.

ירי טילים / מרגמות


בירי ללא התראה מוקדמת-


כאשר הינך ברחוב:

 1. תפוס מחסה, והגן על הראש באמצעות ידיך.
 2. צור קשר במהירות האפשרית עם המוקד הבטחוני ודווח על האירוע:

א. סוג האירוע

ב. מיקומו.

ג. הקשב להוראות שינתנו במערכת הכריזה או על ידי רכבי הביטחון.

ד. הימנע מלצאת מן המחסה עד לקבלת הודעה על חזרה לשגרה.


כאשר הינך בבית:

 1. תפוס מחסה בחדר הפנימי של הבית,או בסמוך לקיר פנימי והתרחק מזכוכיות.
 2. דווח למוקד, על פי המפורט לעיל.
 3. הקשב להוראות שינתנו במערכת הכריזה או על ידי רכבי הביטחון.
 4. הימנע מלצאת מהבית עד לקבלת הודעה על חזרה לשגרה.

תושב יקר, זכור!

המוקד הביטחוני יהיה עמוס מאוד בעת אירוע חירום, הימנע מליצור קשר עם המוקד במידה ואין זה צורך בטחוני מיידי.

במידה ויש צורך רפואי – צור קשר עם מד"א – 101.

המוקד הביטחוני יתוגבר ויופעל חדר משוב לתושבים אשר ירכז את כל פניות התושבים.

עדכונים יועברו לידיעת התושבים הן באתר האינטרנט של המועצה, והן על ידי הרדיו והטלויזיה, במידה וייפגעו תשתיות יעודכנו התושבים על ידי כריזת רכבי הביטחון.